مرجع دانلود فایل های علمی و دانشگاهی

پرورش ماهی به روش دانش بنیان

۳۰ تیر ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع دانلود فایل های علمی،

در ۴۰۰ کیلومتری غرب اصفهان چشمه تنگوله فریدون شهر سومین کارگاه بزرگ پرورش ماهی قزل الای ایران است.

چرخه کامل این کارگاه  پرورش ماهی از تولید غذا گرفته تا ماهی مبدل در این منطقه بکر فریدون شهر طراحی شده است.