مرجع دانلود فایل های علمی و دانشگاهی

تبدیل ایده ها به کسب و کار

۲۷ مرداد ۱۳۹۷


بهینه سازی انرژی در ساختمان و حمل و نقل موضوع نهمین رویداد استارتاپ تریگر به میزبانی دانشگاه شریف بود.