مرجع دانلود فایل های علمی و دانشگاهی

انتظار ما از اروپا اقدامات عملی است

۱ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع دانلود فایل های علمی، ظریف در آیین تجدید میثاق کارکنان وزارت خارجه با آرمان های امام خمینی افزود: باقیمانده اعضای برجام فراتر از تعهدات سیاسی، قول های خوبی داده اند و ضرورت دارد به آن عمل کنند ولی هنوز اقدامات عملی خوبی انجام نداده اند. وزیر خارجه تاکید کرد: اگرچه مذاکرات را با اروپا ادامه می دهیم ولی معطل آنها نخواهیم ماند. ظریف گفت: آمریکایی ها اتاق جنگی علیه ایران تشکیل داده اند تا بیش از گذشته به ما فشار وارد کنند تا تمکین در برابر آنان را بپذیریم. وی افزود: البته ادعا می کنند این سیاست برای تغییر رفتار ایران است ولی هدف آنان فراتر از مقابله با نظام است و طرح فروپاشی ایران را دنبال می کنند.