مرجع دانلود فایل های علمی و دانشگاهی

آبشار زیبای خَفر

۲۷ تیر ۱۳۹۷


آبشار زیبای خَفر در سمیرم یکی از بلندترین آبشارهای ایران است که از قلل مرکزی دنا سرچشمه می گیرد.